ПРІОРИТЕТ 1. ІННОВАЦІЙНЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Київ має всі складові, щоб стати містом світового класу. Але ресурси та потенціал, які доступні столиці, сьогодні  марнуються. Неефективне управління комунальним майном, значна зношеність інфраструктури, а також зростаючий споживчий попит вимагають оптимізації управлінських процесів заради збільшення економічних успіхів столиці та покращення добробуту киян – безпосередніх керівників міста і єдиних власників усіх муніципальних ресурсів.

Самопоміч притримується політики прозорості прийняття рішень та залучення громади Києва до управління містом, тому наполягає на забезпеченні відкритості процесів міського врядування, їх прозорості для громадськості та бізнесу, регулярної звітності щодо досягнутого прогресу.

Ми переконані, що інноваційні підходи до господарювання в місті, забезпечення доступності інформації, потрібної від органів міської влади та підвищення рівня автоматизації внутрішніх процесів і процесів взаємодії влади з населенням і бізнесом забезпечать Києву економічне процвітання, а киянам – комфортне проживання в місті.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО БЮДЖЕТУ

Щодня громада Києва втрачає кошти міського бюджету, пов’язані з роботою комунальних підприємств, непрозорими процедурами проведення тендерів та закупівель, непрозорим розподілом преференцій, несплатою пайових внесків забудовниками та власниками тимчасових споруд. Незалежний контроль з боку громадськості за діяльністю розпорядників бюджетних коштів відсутній.

Політика «Об’єднання «Самопоміч» у Києві спрямована на забезпечення доступу громадян до детальної інформації про доходи та видатки бюджету міста, поширення обізнаності та реалізацію якісного діалогу між владою та мешканцями Києва щодо фінансування пріоритетних саме для киян напрямків. Ми розуміємо, що відкритість та прозорість бюджету зменшує ризики  появи корупційних схем, але не захищає від їх існування, проте  наша мета – не давати красти з міського бюджету.

План проектів рішень щодо:

 • прийняття бюджетного регламенту Київської міської ради: прозоре та обґрунтоване планування дохідних та витратних статей, належний контроль виконання міського бюджету, доступне та зрозуміле киянам звітування про використання коштів;
 • запровадження на відкритому порталі зручних інструментів для аналізу витрат міста з максимальною деталізацією у розрізі конкретних комунальних об’єктів, будинків, територій;
 • запровадження на відкритому порталі зручних інструментів для аналізу доходів міста з максимальною деталізацією у розрізі об’єктів, що здаються в оренду, рекламних площ, оренди земельних ділянок, паркувальних майданчиків;
 • надання на відкритому порталі повного доступу до публічної інформації про держслужбовців м. Києва і їх заробітних плат;
 • відкриття на відкритому порталі повного доступу до звітності комунальних підприємств з максимальною деталізацією  інформації про їх доходи, видатки, тендери та закупівлі;
 • запровадження інструментів «фінансових петицій» – програми залучення громад міста до формування бюджету міста згідно з принципами учасницького – партиципативного бюджету для врахування реальних інтересів громад міста та ефективного контролю за використанням коштів міського бюджету;
 • прийняття нових, прозорих правил формування, виконання та контролю за міськими цільовими програмами, які мають відповідати єдиній Стратегії міста;
 • переведення всіх закупівель за бюджетні кошти, а також всіх закупівель комунальних підприємств на електронні торговельні майданчики.
ПОЛІТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ

В Києві відсутня система надання муніципальних послуг онлайн. Надання послуги онлайн замінюють послугою онлайн-запису в чергу, а самі процедури надання адміністративних послуг часто незрозумілі і непрозорі, що створює передумови для корупції.

Утримання адміністративного апарату чиновників, які надають послуги населенню, формує значну статтю видатків з бюджету міста. Ці кошти необхідно спрямувати на потреби міста, оптимізувавши процедури надання послуг.

Електронне врядування є основою сучасного муніципального управління. Це комплексна система, яка має безпосередній вплив як на внутрішні процеси адміністрації, так і на взаємодію з громадськістю.

Політика впровадження електронного врядування «Об’єднання «Самопоміч» в Києві забезпечить прозорість та ефективність внутрішніх комунікацій, надання адміністративних послуг та участі мешканців столиці в управлінні містом.

План проектів рішень щодо:

 • створення єдиної уніфікованої системи реєстрів баз даних міста;
 • створення єдиного порталу надання муніципальних послуг;
 • ефективного управління містом із можливістю оперативного відстеження роботи окремих служб;
 • скорочення видатків на утримання адміністративного апарату.
ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ГРОМАДИ

Система управління Києвом корумпована та неефективна. Понад 400 комунальних підприємств, які існують у столиці, мають функції, що дублюються, та не виконують свого безпосереднього завдання – надавати якісні послуги киянам. Житлово-комунальне господарство столиці перебуває в критичному стані. Кияни не контролюють розпорядження найголовнішим активом міста – землею, що призводить до нехтування владою права містян на безпечні і комфортні умови життя, перевантажує міську інфраструктуру, спотворює місто.

Столична влада виправдовує невиконання своїх функцій в повному обсязі постійним дефіцитом бюджетних коштів, про розподіл яких і обґрунтування такого розподілу не знає жоден киянин,  окрім безпосередніх учасників бюджетного процесу.

Політика «Об’єднання «Самопоміч» у Києві спрямована на забезпечення прозорості прийняття рішень при управлінні активами Києва та стратегічний підхід до економічного та інфраструктурного розвитку столиці.  Ми використаємо прогресивний зарубіжний досвід муніципального управління в практиці нашої діяльності в Київській міській раді, запровадимо механізми прямого впливу громади на зміст рішень влади.

План проектів рішень щодо:

 • забезпечення вичерпності реєстру комунальних підприємств та підзвітності цих суб’єктів господарювання громаді Києва;
 • інвентаризації комунальних підприємств та оптимізації їх кількості;
 • прийняття положення про управління комунальними підприємствами столиці, яким запровадити стандарти управління, стандарти роботи, звітності, публічні конкурси на заміщення керівних посад, ключових показників ефективності та процедуру регулярного незалежного фінансово – господарського  аудиту для всіх комунальних підприємств;
 • забезпечення виконання діючого Генплану та розробки нового актуального Генплану Києва на 20 років;
 • обов’язку влади отримати схвалення громадою мікрорайонів будь-якого деталізованого плану забудови або окремого проекту його реалізації;
 • реконструкції та модернізації існуючих інфраструктурних потужностей та мереж;
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА ПОЛІТИКА

Політика «Об’єднання «Самопоміч» у Києві має на меті реформування принципових підвалин надання комунальних послуг киянам, що забезпечить високу якість послуг та конкурентоздатність підприємств-надавачів послуг.

План проектів рішень щодо:

 1. розробки та системної реалізації плану на виконання Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»;
 2. створення та виконання стандарту енергозбереження;
 3. реалізації механізму публічно-приватного партнерства у галузі надання житлово-комунальних послуг;
 4. створення та виконання стандарту управління житловим фондом:
  • здійснення модернізації житлового фонду та ліфтового господарства за активної участі та контролю власників житла (зокрема, завдяки залученню інвестицій, поліпшенню умов та механізмів створення ОСББ, впровадженню систем фактичного обліку наданих ресурсів та послуг, впровадженню програм енергоефективності);
  • забезпечення високої якості обслуговування житлового фонду завдяки демонополізації ринку комунальних послуг;
  • впровадження програм молодіжного кредитування та створення соціального житла.
ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА

Київ має масштабну транспортну систему та великий вибір видів громадського транспорту. У той же час диспропорції у розвитку міста і будівництві транспортної інфраструктури, спрямованість транспортних потоків до центру міста, хронічно низький рівень інвестицій призвели до територіальної недоступності певних видів транспорту, вичерпання пропускної спроможності рухомого складу та інфраструктури і, як наслідок, до перевантаженості в години пік. Зручність транспорту в Києві не відповідає світовим стандартам, а зношеність дорожнього покриття значно підвищує ризик виникнення автотранспортних пригод.

Політика «Об’єднання «Самопоміч» у Києві спрямована на формування обґрунтованої системи планування та раціоналізацію мережі громадського транспорту. Поліпшення транспортних показників міста, підвищення надійності і передбачуваності будуть досягнуті шляхом налагодження ефективної роботи підприємств-операторів, що у свою чергу можна реалізувати розмежуванням операційних і стратегічних функцій між міською адміністрацією і міською управляючою компанією.

План проектів рішень щодо:

 • розробки та впровадження інноваційної транспортної моделі міста з ефективним трафік-менеджментом:
  1. здійснення оптимізації транспортних маршрутів;
  2. впровадження інноваційної системи паркування (створення перехоплюючих, багаторівневих та підземних паркінгів, єдиної інформаційної системи);
  3. впровадження єдиного електронного квитка;
  4. збалансування громадського транспорту та приватних перевізників.
 • розмежування операційних і стратегічних функцій між міською адміністрацією і міською управляючою компанією:
  1. міська адміністрація сконцентрується на нормативному регулюванні (тарифи з широким набором варіантів, загальні вимоги);
  2. єдина управляюча компанія — на диспетчеризації, системі управління активами транспортної інфраструктури з метою передбачення пріоритетів та графіків технічного обслуговування і ремонту, інших управлінських питаннях;
  3. комунальні підприємства-оператори — на поточних питаннях (утримання інфраструктури, щоденна експлуатація рухомого складу та нерухомої матеріальної бази).
ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ

Згідно з низкою міжнародних досліджень Київ має найгірші рейтинги  серед столиць Центрально-Східної Європи за якістю повітря, викидами вуглекислого газу,  ефективністю використання землі та енергії. Екологічний стан міста є постійно загрозливим, зважаючи на часті пожежі поблизу столиці, значне скорочення кількості зелених насаджень через безсистемний розвиток міської забудови та наявність у Києві об’єктів вкрай небезпечних для життя та здоров’я людей. Водопровідні та каналізаційні мережі Києва дуже зношені та знаходяться в жалюгідному стані. Особливо гостро стоять питання якості питної води та утилізації відходів. Більша частина  твердих відходів у Києві утилізується шляхом  захоронення на полігонах та звалищах, потужності яких є практично вичерпаними. Нехтується збереження та реалізація потенціалу визначального аспекту Київського ландшафту — прибережних територій долини Дніпра — унікальної зони в самому центрі міста.

Політика фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Київраді спрямована на забезпечення системності екологічної політики міста відповідно до світових еколого-економічних стандартів.

План проектів рішень щодо:

 • затвердження плану заходів з модернізації системи водопостачання та водовідведення:
  1. впровадження інноваційного очисного обладнання на водопровідних насосних станціях;
  2. реконструкція каналізаційних систем м. Києва;
  3. реконструкція Бортницької станції аерації;
 • розробки та втілення програми комплексної зеленої зони Києва;
 • реалізації потенціалу унікального ландшафту долини річки Дніпро для формування рекреаційно-туристичної зони шляхом:
  1. проведення інвентаризації водоохоронних зон та встановлення фактичного стану використання земельних ділянок в межах прибережно-захисних смуг річки Дніпро;
  2. розробки програми залучення приватних інвестицій в проведення берегоукріплювальних робіт, створення набережних та місць громадського відпочинку на берегах річки Дніпро та інших об’єктів водного фонду.
 • затвердження муніципальних екологічних програм щодо:
  1. забезпечення роздільного збору та сортування твердих побутових відходів з метою їх подальшої переробки;
  2. створення умов для залучення інвестицій у будівництво об’єктів для сортування та переробки відходів;
  3. очистки забруднених територій підприємств від шкідливих речовин та забезпечення їх подальшої безпечної утилізації;
  4. заміщення використання хімічних реагентів взимку на екологічно безпечні.
 • інформування киян про стан довкілля:
  1. запровадження моніторингу якості довкілля у місті із відкритим доступом до його результатів;
  2. регулярний контроль та інформування населення про якість води в міських бюветах.
 • координації заходів з екологічної освіти дітей, молоді та дорослих.

ПРІОРИТЕТ 2.ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

Історично економіка Києва завжди розвивалась динамічніше, ніж економіка країни. Попри те, що економічний рівень столиці порівняно вищий ніж інших міст України, Київ потребує значних капіталовкладень, щоб забезпечити своїм мешканцям комфортну міську інфраструктуру та надалі залишатись серцем економічного життя країни.

Для досягнення амбітної цілі перетворення Києва на еталон комфортності ведення бізнесу та економічного добробуту Самопоміч спрямовує свою політику на активізацію всіх можливих джерел зростання економіки — розвиток приватного підприємництва та підвищення інвестиційної привабливості міста завдяки встановленню чітких «правил гри» відповідно до стандарту надання адміністративних та муніципальних послуг для бізнесу, втілення кращих міжнародних  практик залучення інвестицій в муніципальний розвиток, інтернаціоналізація економіки та відновлення соціально-економічного балансу міста.

Нашим основним інструментом підвищення конкурентоспроможності Києва є стратегічне планування місцевого розвитку шляхом об’єднання різних суб’єктів територіального розвитку навколо нових цінностей і довгострокових пріоритетів.

ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВОГО КЛІМАТУ У СТОЛИЦІ

Незважаючи на постійне зростання кумулятивних прямих іноземних інвестицій в Україну, Київ займає одне з останніх місць серед європейських столиць за показником прямих іноземних інвестицій. Проекти із значною часткою іноземних та локальних інвестицій є поодинокими виключеннями із стандартної практики бюджетного фінансування. Водночас, саме інвестиції здатні бути вагомим рушієм економічного зростання міста, як це відбулося в країнах Центрально-Східної Європи.

Політика «Об’єднання «Самопоміч» у Києві спрямована на формування позитивного ділового середовища столиці і забезпечення економічного зростання та створення нових робочих місць шляхом залучення інвестицій. З метою створення сприятливого інвестиційного клімату Києва ми маємо намір налагодити ефективну співпрацю із представниками як закордонних, так і місцевих інвесторів. Окрім нагальних проблем, що вимагають негайного вирішення (прозорість відносин у земельній сфері, прозорість та прискорення внутрішніх формальних процедур, що буде реалізовано шляхом впровадження електронного врядування та відкритості реєстрів), ми розпочнемо процес поетапного спрощення та поліпшення нормативного середовища у взаємодії з органами державного регулювання.

План проектів рішень щодо:

 • створення сприятливих умов для захисту прав інвесторів через впровадження посади бізнес-омбудсмена;
 • сприяння поширенню обізнаності потенційних інвесторів з конкурентними перевагами Києва;
 • визначення стратегічних для міста інвестиційних напрямків та проектів;
 • розробки інвестиційних проектів та їх просування серед потенційних інвесторів,  включаючи реорганізацію низки комунальних підприємств;
 • налагодження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями для фінансування стратегічних проектів в місті;
 • налагодження муніципально-приватного партнерства для реалізації стратегічних проектів в столиці.
СТАНДАРТИ АДМІНІСТРАТИВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Сьогодні підприємці Києва стикаються з багатьма проблемами при взаємодії з містом: складна нормативна та дозвільна система, перевірки та інші формальності пригнічують розвиток бізнесу та змушують частину підприємців використовувати тіньові схеми.

Політика фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Київраді спрямована на зменшення бюрократичного навантаження на бізнес у столиці, забезпечення сприятливого середовища для приватного підприємництва задля досягнення цілей сталого економічного розвитку Києва.

План проектів рішень щодо:

 • спрощення порядку  переведення житлового фонду перших поверхів житлових будинків у нежитловий фонд;
 • оптимізації діяльності  Центру  надання адміністративних послуг м. Києва для підвищення доступності та якості надання послуг представникам бізнесу, розширення мережі  центрів надання адміністративних послуг у районах міста;
 • створення та забезпечення провадження бізнес-реєстру та бази даних за використання інструментів електронного врядування;
 • запровадження щорічного опитування бізнесу для визначення бізнес-клімату та покращення умов ведення бізнесу;
ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

У Києві – столиці країни з перехідною економікою малий бізнес стикається з особливими викликами. Тривалий період неринкової економіки та раптовий і бурхливий перехідний період призвели до виникнення ситуації, що характеризується браком управлінських навичок, недостатнім доступом до фінансування та складним бізнес-середовищем без належних інституцій, які б підтримували розвиток малого та середнього бізнесу.

Політика «Об’єднання «Самопоміч» у Києві спрямована на заохочення зростання та розвитку підприємництва у Києві, адже ми переконані, що середній клас – це опора міста.

План проектів рішень щодо:

 • створення реальних та віртуальних (онлайн) офісів підтримки малого та середнього бізнесу (програма «Малий бізнес Києва») на умовах партнерства міської адміністрації та приватних структур, із децентралізованими представництвами на рівні районів міста, що будуть консультувати представників малого та середнього бізнесу, а також збирати побажання громади районів щодо підприємницької діяльності;
 • розробки та впровадження заходів стимулювання малого та середнього бізнесу (надання пільг та стартап-грантів в межах спеціалізації міста, тощо);
 • підтримки створення готових бізнес-моделей для ведення малого та середнього бізнесу, розвиток франчайзингу перспективних проектів;
 • організації тренінгів, семінарів та інших заходів короткострокової бізнес-освіти із залученням провідних консультантів України та світу;
 • реалізації програми «Місто – бізнес-побратим», що передбачатиме взаємодію громади Києва з діловими столицями світу в частині обміну досвідом розвитку малого та середнього бізнесу;
 • демонополізації ринків товарів та послуг на рівні міста;
 • стимулювання розвитку соціального підприємництва.

ПРІОРИТЕТ 3. РОДИННА ІНФРАСТРУКТУРА

Київ посідає найнижчу позицію поміж столичних міст Європи за комфортом життя. Основною причиною такої ганебної ситуації в столиці є критичний стан інфраструктури. Зношена інфраструктура призводить до збільшення вартості послуг, зниження їх якості, зростання капітальних витрат на модернізацію, а головне — до суттєвого погіршення якості життя киян.

Самопоміч відстоює європейський плановий підхід до формування соціальної політики, яка має бути спрямована на забезпечення комфортного життя у місті, а саме  встановлення соціальних стандартів — основи високого рівня якості життя киян. Соціальний стандарт — це те, що гарантує високий рівень життя, на відміну від прожиткового мінімуму, який сьогодні навіть не забезпечує виживання.

Завдяки встановленню та забезпеченню виконання соціальних стандартів — якісної та доступної системи охорони здоров’я та освіти, реалізації політики розвитку культури у столиці та популяризації здорового способу життя, жителі Києва отримають рівень соціальних послуг гідний мешканців європейської столиці.

ОСВІТНІЙ СТАНДАРТ

Київ — освітній центр України. У місті працює 107 вищих навчальних закладів, а за концентрацією учнів на одну тисячу населення Київ значно перевершує столиці Центрально-Східної Європи.

Однак, освітня інфраструктура в Києві нерівномірна. У той час як із забезпеченістю школами в місті явних проблем не спостерігається (школи завантажені на рівні інших центральноєвропейських столиць), дитячі садки в Києві перевантажені значно більше, ніж у інших європейських містах-мільйонниках.

Політика фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Київраді у першу чергу передбачає приведення забезпечення освітнього стандарту у відповідність до пріоритетного значення освіти, задекларованого в стратегії розвитку країни, та спрямована на гарантування жителям Києва рівного доступу до якісної освіти та належного рівня матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу у всіх дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

План проектів рішень щодо:

 • забезпечення 100% фінансування освітнього стандарту;
 • створення прозорої системи фінансування освітньої сфери у Києві та системи контролю за виділеним фінансуванням;
 • врахування у бюджеті Києва оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
 • забезпечення потреби громади Києва у дошкільних навчальних закладах та закладах середньої освіти, в тому числі спеціалізованих, незалежно від форми власності за рахунок проведення прозорої інвентаризації комунальної власності міста з метою її ефективного використання.
МЕДИЧНИЙ СТАНДАРТ

Відсутність механізмів солідарного фінансування та висока вартість медичних послуг у приватному секторі роблять медичну допомогу та медикаменти  фінансово недоступними для деяких категорій мешканців, які їх потребують. Недостатньо розвинута система первинної меддопомоги, дефіцит кадрів первинної медичної допомоги, малоефективне використання ресурсів, фінансування не прив’язане до обсягу і якості роботи закладів, малоефективні механізми контролю за якістю роботи медичних закладів і медперсоналу щодня зумовлюють погіршення рівня надання медичних послуг жителям столиці.

Політика фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Київраді спрямована на забезпечення надання кращих медичних послуги за менші гроші. Ми переконані, що встановлення та виконання медичного стандарту Києва завдяки ефективному та прозорому управлінню, міжсекторальній взаємодії та оптимізації видатків зроблять якісні медичні послуги доступними для кожного жителя столиці.

План проектів рішень щодо:

 • врахування у бюджеті Києва оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;
 • створення прозорої системи фінансування медичної сфери у Києві та системи контролю за виділеним фінансуванням;
 • забезпечення використання реєстру пацієнтів для реалізації інтегрованої моделі управління медико-соціальними послугами;
 • розвитку каналів фінансування закладів охорони здоров’я;
 • розробки та реалізації програм профілактики соціальних хворіб.
СТАНДАРТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Столиця нині стикається із серйозними викликами погіршення здоров’я киян, адже збільшились малорухомі види діяльності у навчанні і праці, постійно зростає споживання тютюну та алкоголю, нехтуються правила здорового харчування. Поширення ж здорового способу життя стримується браком належної інфраструктури в місті — бігових і велосипедних доріжок, спортивних майданчиків, доступних басейнів і спортзалів.

Політика «Об’єднання «Самопоміч» спрямована на стимулювання розвитку фізичної культури та рекреаційної фізичної активності у вільний час, в школах та на робочих місцях, завдяки полегшенню доступу мешканців до спортивних споруд та забезпеченню належного рівня спортивної інфраструктури у Києві.

План проектів рішень щодо:

 • розробки та впровадження комплексної міської програми з формування культури здорового способу життя (підтримки професійних та аматорських спортивних заходів, створення загальноміських інформаційних приводів з метою пропаганди здорового способу життя, відмови від шкідливих звичок, популяризації здорового харчування);
 • забезпечення дотримання нормативів, яким має відповідати спортивна інфраструктура навчальних закладів міста Києва;
ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

У столиці відсутній комплексний підхід до надання належного соціального захисту та реабілітації учасників АТО,  а на сьогодні у Києві є понад 7 тисяч демобілізованих воїнів АТО.

Політика «Об’єднання «Самопоміч» у Києві спрямована на забезпечення соціально вразливих верств та воїнів АТО населення належним рівнем медичного обслуговування, соціальної інтеграції та підтримки громади. У своїй політиці ми звертаємо особливу увагу на ефективну реабілітацію та ресоціалізацію учасників АТО, які захищаючи нашу країну, щодня ризикують своїм життям та здоров’ям.

План проектів рішень щодо:

 • впровадження комплексної програми реабілітації та ресоціалізації демобілізованих учасників АТО;
 • втілення програми додаткових соціальних гарантій людей похилого віку;
 • розробки та реалізації програми створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.
ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ СТОЛИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

На початку ХХІ сторіччя Київ втратив  статус культурної столиці. Культура міста – один із основних елементів його диференціації і привабливості. Жодне місто України не може зрівнятися з Києвом за масштабом історичної спадщини та сучасного творчого потенціалу.

Політика «Об’єднання «Самопоміч»  у Києві спрямована на збереження історичного і культурного спадку Києва, а також  надання можливостей для розвитку сучасного самобутнього культурного середовища. Це є передумовою для підвищення комфорту життя, сталого розвитку суспільства та підвищення добробуту міста.

Ми прагнемо створити інфраструктуру професійного творчого середовища сучасного рівня, де талановиті українці зможуть повністю реалізувати свій мистецький потенціал, в тому числі і за рахунок повного використання можливостей міста. Професійне творче середовище надає можливості реалізації культурних потреб для всіх верств громади Києва.

План проектів рішень щодо:

 • інвентаризації та ревіталізації культурних та історичних пам’яток міста;
 • використання комунальної власності для потреб сталого культурного розвитку Києва;
 • розробки Програми співпраці між навчальними закладами і закладами культури;
 • впровадження Програми популяризації внутрішнього туризму;
 • абсолютної заборони будівництва, яке порушує історико-культурний ландшафт столиці.
СТАНДАРТ БЕЗПЕКИ

Політика «Об’єднання «Самопоміч» у Києві спрямована на підвищення рівня безпеки у місті завдяки не лише роботі правоохоронних органів, а й формуванню свідомої громади, яка готова протистояти викликам, що постають в умовах підвищення рівня злочинності та військових дій в країні.

План проектів рішень щодо:

 • функціонування муніципальної варти у Києві;
 • функціональної готовності медичних закладів у випадках надзвичайних ситуацій;
 • інвентаризації та забезпечення готовності сховищ цивільного захисту;
 • впровадження відеоспостереження (ССTV) і додаткових заходів безпеки у Києві.

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!