“ІННОВАЦІЙНЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ”

Інноваційне господарювання

АВТОР:

mdadmin

ІННОВАЦІЙНЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Київ має всі складові, щоб стати містом світового класу. Але ресурси та потенціал, які доступні столиці, сьогодні марнуються. Неефективне управління комунальним майном, значна зношеність інфраструктури, а також зростаючий споживчий попит вимагають оптимізації управлінських процесів заради збільшення економічних успіхів столиці та покращення добробуту киян – безпосередніх керівників міста і єдиних власників усіх муніципальних ресурсів.

Самопоміч притримується політики прозорості прийняття рішень та залучення громади Києва до управління містом, тому наполягає на забезпеченні відкритості процесів міського врядування, їх прозорості для громадськості та бізнесу, регулярної звітності щодо досягнутого прогресу.

Ми переконані, що інноваційні підходи до господарювання в місті, забезпечення доступності інформації, потрібної від органів міської влади та підвищення рівня автоматизації внутрішніх процесів і процесів взаємодії влади з населенням і бізнесом забезпечать Києву економічне процвітання, а киянам – комфортне проживання в місті.

Політика відкритого бюджету

Щодня громада Києва втрачає кошти міського бюджету, пов’язані з роботою комунальних підприємств, непрозорими процедурами проведення тендерів та закупівель, непрозорим розподілом преференцій, несплатою пайових внесків забудовниками та власниками тимчасових споруд. Незалежний контроль з боку громадськості за діяльністю розпорядників бюджетних коштів відсутній.

Політика «Об’єднання «Самопоміч» у Києві спрямована на забезпечення доступу громадян до детальної інформації про доходи та видатки бюджету міста, поширення обізнаності та реалізацію якісного діалогу між владою та мешканцями Києва щодо фінансування пріоритетних саме для киян напрямків. Ми розуміємо, що відкритість та прозорість бюджету зменшує ризики появи корупційних схем, але не захищає від їх існування, проте наша мета – не давати красти з міського бюджету.

План проектів рішень щодо:

 1. прийняття бюджетного регламенту Київської міської ради: прозоре та обґрунтоване планування дохідних та витратних статей, належний контроль виконання міського бюджету, доступне та зрозуміле киянам звітування про використання коштів;
 2. запровадження на відкритому порталі зручних інструментів для аналізу витрат міста з максимальною деталізацією у розрізі конкретних комунальних об’єктів, будинків, територій;
 3. запровадження на відкритому порталі зручних інструментів для аналізу доходів міста з максимальною деталізацією у розрізі об’єктів, що здаються в оренду, рекламних площ, оренди земельних ділянок, паркувальних майданчиків;
 4. надання на відкритому порталі повного доступу до публічної інформації про держслужбовців м. Києва і їх заробітних плат;
 5. відкриття на відкритому порталі повного доступу до звітності комунальних підприємств з максимальною деталізацією інформації про їх доходи, видатки, тендери та закупівлі;
 6. запровадження інструментів «фінансових петицій» – програми залучення громад міста до формування бюджету міста згідно з принципами учасницького – партиципативного бюджету для врахування реальних інтересів громад міста та ефективного контролю за використанням коштів міського бюджету;
 7. прийняття нових, прозорих правил формування, виконання та контролю за міськими цільовими програмами, які мають відповідати єдиній Стратегії міста;
 8. переведення всіх закупівель за бюджетні кошти, а також всіх закупівель комунальних підприємств на електронні торговельні майданчики.

Політика впровадження електронного врядування

В Києві відсутня система надання муніципальних послуг онлайн. Надання послуги онлайн замінюють послугою онлайн-запису в чергу, а самі процедури надання адміністративних послуг часто незрозумілі і непрозорі, що створює передумови для корупції.

Утримання адміністративного апарату чиновників, які надають послуги населенню, формує значну статтю видатків з бюджету міста. Ці кошти необхідно спрямувати на потреби міста, оптимізувавши процедури надання послуг.

Електронне врядування є основою сучасного муніципального управління. Це комплексна система, яка має безпосередній вплив як на внутрішні процеси адміністрації, так і на взаємодію з громадськістю.

Політика впровадження електронного врядування «Об’єднання «Самопоміч» в Києві забезпечить прозорість та ефективність внутрішніх комунікацій, надання адміністративних послуг та участі мешканців столиці в управлінні містом.

План проектів рішень щодо:

 1. створення єдиної уніфікованої системи реєстрів баз даних міста;
 2. створення єдиного порталу надання муніципальних послуг;
 3. ефективного управління містом із можливістю оперативного відстеження роботи окремих служб;
 4. скорочення видатків на утримання адміністративного апарату.

Політика управління активами громад

Система управління Києвом корумпована та неефективна. Понад 400 комунальних підприємств, які існують у столиці, мають функції, що дублюються, та не виконують свого безпосереднього завдання – надавати якісні послуги киянам. Житлово-комунальне господарство столиці перебуває в критичному стані. Кияни не контролюють розпорядження найголовнішим активом міста – землею, що призводить до нехтування владою права містян на безпечні і комфортні умови життя, перевантажує міську інфраструктуру, спотворює місто.

Столична влада виправдовує невиконання своїх функцій в повному обсязі постійним дефіцитом бюджетних коштів, про розподіл яких і обґрунтування такого розподілу не знає жоден киянин,  окрім безпосередніх учасників бюджетного процесу.

Політика «Об’єднання «Самопоміч» у Києві спрямована на забезпечення прозорості прийняття рішень при управлінні активами Києва та стратегічний підхід до економічного та інфраструктурного розвитку столиці.  Ми використаємо прогресивний зарубіжний досвід муніципального управління в практиці нашої діяльності в Київській міській раді, запровадимо механізми прямого впливу громади на зміст рішень влади.

План проектів рішень щодо:

 1. забезпечення вичерпності реєстру комунальних підприємств та підзвітності цих суб’єктів господарювання громаді Києва;
 2. інвентаризації комунальних підприємств та оптимізації їх кількості;
 3. прийняття положення про управління комунальними підприємствами столиці, яким запровадити стандарти управління, стандарти роботи, звітності, публічні конкурси на заміщення керівних посад, ключових показників ефективності та процедуру регулярного незалежного фінансово – господарського  аудиту для всіх комунальних підприємств;
 4. забезпечення виконання діючого Генплану та розробки нового актуального Генплану Києва на 20 років;
 5. обов’язку влади отримати схвалення громадою мікрорайонів будь-якого деталізованого плану забудови або окремого проекту його реалізації;
 6. реконструкції та модернізації існуючих інфраструктурних потужностей та мереж;

Житлово-комунальна політика

Політика «Об’єднання «Самопоміч» у Києві має на меті реформування принципових підвалин надання комунальних послуг киянам, що забезпечить високу якість послуг та конкурентоздатність підприємств-надавачів послуг.

План проектів рішень щодо:

 1. розробки та системної реалізації плану на виконання Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»;
 2. створення та виконання стандарту енергозбереження;
 3. реалізації механізму публічно-приватного партнерства у галузі надання житлово-комунальних послуг;
 4. створення та виконання стандарту управління житловим фондом:
  • здійснення модернізації житлового фонду та ліфтового господарства за активної участі та контролю власників житла (зокрема, завдяки залученню інвестицій, поліпшенню умов та механізмів створення ОСББ, впровадженню систем фактичного обліку наданих ресурсів та послуг, впровадженню програм енергоефективності);
  • забезпечення високої якості обслуговування житлового фонду завдяки демонополізації ринку комунальних послуг;
  • впровадження програм молодіжного кредитування та створення соціального житла.

Транспортна політика

Київ має масштабну транспортну систему та великий вибір видів громадського транспорту. У той же час диспропорції у розвитку міста і будівництві транспортної інфраструктури, спрямованість транспортних потоків до центру міста, хронічно низький рівень інвестицій призвели до територіальної недоступності певних видів транспорту, вичерпання пропускної спроможності рухомого складу та інфраструктури і, як наслідок, до перевантаженості в години пік. Зручність транспорту в Києві не відповідає світовим стандартам, а зношеність дорожнього покриття значно підвищує ризик виникнення автотранспортних пригод.

Політика «Об’єднання «Самопоміч» у Києві спрямована на формування обґрунтованої системи планування та раціоналізацію мережі громадського транспорту. Поліпшення транспортних показників міста, підвищення надійності і передбачуваності будуть досягнуті шляхом налагодження ефективної роботи підприємств-операторів, що у свою чергу можна реалізувати розмежуванням операційних і стратегічних функцій між міською адміністрацією і міською управляючою компанією.

План проектів рішень щодо:

 1. розробки та впровадження інноваційної транспортної моделі міста з ефективним трафік-менеджментом:
  • здійснення оптимізації транспортних маршрутів;
  • впровадження інноваційної системи паркування (створення перехоплюючих, багаторівневих та підземних паркінгів, єдиної інформаційної системи);
  • впровадження єдиного електронного квитка;
  • збалансування громадського транспорту та приватних перевізників.
 2. розмежування операційних і стратегічних функцій між міською адміністрацією і міською управляючою компанією:
  • міська адміністрація сконцентрується на нормативному регулюванні (тарифи з широким набором варіантів, загальні вимоги);
  • єдина управляюча компанія — на диспетчеризації, системі управління активами транспортної інфраструктури з метою передбачення пріоритетів та графіків технічного обслуговування і ремонту, інших управлінських питаннях;
  • комунальні підприємства-оператори — на поточних питаннях (утримання інфраструктури, щоденна експлуатація рухомого складу та нерухомої матеріальної бази).

Екологічний стандарт

Згідно з низкою міжнародних досліджень Київ має найгірші рейтинги серед столиць Центрально-Східної Європи за якістю повітря, викидами вуглекислого газу, ефективністю використання землі та енергії. Екологічний стан міста є постійно загрозливим, зважаючи на часті пожежі поблизу столиці, значне скорочення кількості зелених насаджень через безсистемний розвиток міської забудови та наявність у Києві об’єктів вкрай небезпечних для життя та здоров’я людей. Водопровідні та каналізаційні мережі Києва дуже зношені та знаходяться в жалюгідному стані.

Особливо гостро стоять питання якості питної води та утилізації відходів. Більша частина твердих відходів у Києві утилізується шляхом захоронення на полігонах та звалищах, потужності яких є практично вичерпаними. Нехтується збереження та реалізація потенціалу визначального аспекту Київського ландшафту — прибережних територій долини Дніпра — унікальної зони в самому центрі міста.

Політика фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Київраді спрямована на забезпечення системності екологічної політики міста відповідно до світових еколого-економічних стандартів.

План проектів рішень щодо:

 1. затвердження плану заходів з модернізації системи водопостачання та водовідведення:
  • впровадження інноваційного очисного обладнання на водопровідних насосних станціях;
  • реконструкція каналізаційних систем м. Києва;
  • реконструкція Бортницької станції аерації;
 2. розробки та втілення програми комплексної зеленої зони Києва;
 3. реалізації потенціалу унікального ландшафту долини річки Дніпро для формування рекреаційно-туристичної зони шляхом:
  • проведення інвентаризації водоохоронних зон та встановлення фактичного стану використання земельних ділянок в межах прибережно-захисних смуг річки Дніпро;
  • розробки програми залучення приватних інвестицій в проведення берегоукріплювальних робіт, створення набережних та місць громадського відпочинку на берегах річки Дніпро та інших об’єктів водного фонду.
 4. затвердження муніципальних екологічних програм щодо:
  • забезпечення роздільного збору та сортування твердих побутових відходів з метою їх подальшої переробки;
  • створення умов для залучення інвестицій у будівництво об’єктів для сортування та переробки відходів;
  • очистки забруднених територій підприємств від шкідливих речовин та забезпечення їх подальшої безпечної утилізації;
  • заміщення використання хімічних реагентів взимку на екологічно безпечні.
 5. інформування киян про стан довкілля:
  • запровадження моніторингу якості довкілля у місті із відкритим доступом до його результатів;
  • регулярний контроль та інформування населення про якість води в міських бюветах.
 6. координації заходів з екологічної освіти дітей, молоді та дорослих.
НАМИ ВЖЕ ЗРОБЛЕНО

в єдності - сила!

Наша фракція в КИЇВРАДІ