“ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ”

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

АВТОР:

mdadmin

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

Історично економіка Києва завжди розвивалась динамічніше, ніж економіка країни. Попри те, що економічний рівень столиці порівняно вищий ніж інших міст України, Київ потребує значних капіталовкладень, щоб забезпечити своїм мешканцям комфортну міську інфраструктуру та надалі залишатись серцем економічного життя країни.

Для досягнення амбітної цілі перетворення Києва на еталон комфортності ведення бізнесу та економічного добробуту Самопоміч спрямовує свою політику на активізацію всіх можливих джерел зростання економіки — розвиток приватного підприємництва та підвищення інвестиційної привабливості міста завдяки встановленню чітких «правил гри» відповідно до стандарту надання адміністративних та муніципальних послуг для бізнесу, втілення кращих міжнародних  практик залучення інвестицій в муніципальний розвиток, інтернаціоналізація економіки та відновлення соціально-економічного балансу міста.

Нашим основним інструментом підвищення конкурентоспроможності Києва є стратегічне планування місцевого розвитку шляхом об’єднання різних суб’єктів територіального розвитку навколо нових цінностей і довгострокових пріоритетів.

ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВОГО КЛІМАТУ У СТОЛИЦІ

Незважаючи на постійне зростання кумулятивних прямих іноземних інвестицій в Україну, Київ займає одне з останніх місць серед європейських столиць за показником прямих іноземних інвестицій. Проекти із значною часткою іноземних та локальних інвестицій є поодинокими виключеннями із стандартної практики бюджетного фінансування. Водночас, саме інвестиції здатні бути вагомим рушієм економічного зростання міста, як це відбулося в країнах Центрально-Східної Європи.

Політика «Об’єднання «Самопоміч» у Києві спрямована на формування позитивного ділового середовища столиці і забезпечення економічного зростання та створення нових робочих місць шляхом залучення інвестицій. З метою створення сприятливого інвестиційного клімату Києва ми маємо намір налагодити ефективну співпрацю із представниками як закордонних, так і місцевих інвесторів. Окрім нагальних проблем, що вимагають негайного вирішення (прозорість відносин у земельній сфері, прозорість та прискорення внутрішніх формальних процедур, що буде реалізовано шляхом впровадження електронного врядування та відкритості реєстрів), ми розпочнемо процес поетапного спрощення та поліпшення нормативного середовища у взаємодії з органами державного регулювання.

План проектів рішень щодо:

 • створення сприятливих умов для захисту прав інвесторів через впровадження посади бізнес-омбудсмена;
 • сприяння поширенню обізнаності потенційних інвесторів з конкурентними перевагами Києва;
 • визначення стратегічних для міста інвестиційних напрямків та проектів;
 • розробки інвестиційних проектів та їх просування серед потенційних інвесторів,  включаючи реорганізацію низки комунальних підприємств;
 • налагодження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями для фінансування стратегічних проектів в місті;
 • налагодження муніципально-приватного партнерства для реалізації стратегічних проектів в столиці.

СТАНДАРТИ АДМІНІСТРАТИВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Сьогодні підприємці Києва стикаються з багатьма проблемами при взаємодії з містом: складна нормативна та дозвільна система, перевірки та інші формальності пригнічують розвиток бізнесу та змушують частину підприємців використовувати тіньові схеми.

Політика фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Київраді спрямована на зменшення бюрократичного навантаження на бізнес у столиці, забезпечення сприятливого середовища для приватного підприємництва задля досягнення цілей сталого економічного розвитку Києва.

План проектів рішень щодо:

 • спрощення порядку  переведення житлового фонду перших поверхів житлових будинків у нежитловий фонд;
 • оптимізації діяльності  Центру  надання адміністративних послуг м. Києва для підвищення доступності та якості надання послуг представникам бізнесу, розширення мережі  центрів надання адміністративних послуг у районах міста;
 • створення та забезпечення провадження бізнес-реєстру та бази даних за використання інструментів електронного врядування;
 • запровадження щорічного опитування бізнесу для визначення бізнес-клімату та покращення умов ведення бізнесу.

ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

У Києві – столиці країни з перехідною економікою малий бізнес стикається з особливими викликами. Тривалий період неринкової економіки та раптовий і бурхливий перехідний період призвели до виникнення ситуації, що характеризується браком управлінських навичок, недостатнім доступом до фінансування та складним бізнес-середовищем без належних інституцій, які б підтримували розвиток малого та середнього бізнесу.

Політика «Об’єднання «Самопоміч» у Києві спрямована на заохочення зростання та розвитку підприємництва у Києві, адже ми переконані, що середній клас – це опора міста.

План проектів рішень щодо:

 • створення реальних та віртуальних (онлайн) офісів підтримки малого та середнього бізнесу (програма «Малий бізнес Києва») на умовах партнерства міської адміністрації та приватних структур, із децентралізованими представництвами на рівні районів міста, що будуть консультувати представників малого та середнього бізнесу, а також збирати побажання громади районів щодо підприємницької діяльності;
 • розробки та впровадження заходів стимулювання малого та середнього бізнесу (надання пільг та стартап-грантів в межах спеціалізації міста, тощо);
 • підтримки створення готових бізнес-моделей для ведення малого та середнього бізнесу, розвиток франчайзингу перспективних проектів;
 • організації тренінгів, семінарів та інших заходів короткострокової бізнес-освіти із залученням провідних консультантів України та світу;
 • реалізації програми «Місто – бізнес-побратим», що передбачатиме взаємодію громади Києва з діловими столицями світу в частині обміну досвідом розвитку малого та середнього бізнесу;
 • демонополізації ринків товарів та послуг на рівні міста;
 • стимулювання розвитку соціального підприємництва.
НАМИ ВЖЕ ЗРОБЛЕНО

в єдності - сила!

Наша фракція в КИЇВРАДІ